menu

Media

KORREKSJON: Aker ASA: Meldepliktig handel

05.04 2013 14:20

Dette er en korreksjon av meldingen fra 08:58 05.04.2013 CEST.

Som en del av det eksisterende bonusprogram for ansatte i Aker ASA har følgende primærinnsidere fått tildelt bonusaksjer. Aksjen har en bindingstid på 3 år og verdien som er lagt til grunn ved tildeling er 175,43 kroner

Tildelingene er gjort ut fra Aker ASAs beholdning av egne aksjer. Etter alle tildelingene er Aker ASAs beholdning av egne aksjer 55 732
Trond Brandsrud, finansdirektør i Aker ASA, har fått tildelt 4 663 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 31 606 aksjer hvorav 5 680 aksjer eies gjennom det kontrollerte selskapet Nordbrand Invest AS.
Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker ASA, har fått tildelt 767 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 3 554 aksjer.

Maria Moræus Hanssen, investeringsdirektør i Aker ASA, har fått tildelt 2 316 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 7 285 aksjer.

Michael Buffet, Investment Manager i Aker ASA, har fått tildelt 619 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 2 434 aksjer

Gabriella Teodora Bastiani, kontorleder og styresekretær i Aker ASA, har fått tildelt 54 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 249 aksjer.

Nicoletta Giadrossi, investeringsdirektør i Aker ASA, har fått tildelt 1 131 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 1 131 aksjer.

Audun Stensvold, investeringsdirektør i Aker ASA, har fått tildelt 564 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 1 594 aksjer.

Marianne Stigset, investor relations manager i Aker ASA, har fått tildelt 249 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 299 aksjer. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE
HUG#1690648