menu

Media

Hjelp til selvangivelsen for 2009 – informasjon til aksjonærer i Aker ASA

21.04 2010 08:00

Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Vi har derfor laget et informasjonsdokument til hjelp for aksjonærer, basert på henvendelsene og kun ment å være av generell og veiledende karakter.

Vi gjør oppmerksom på at de tekniske beregningene ikke er forelagt skattemyndighetene. Det anbefales at den enkelte aksjonær konsulterer sin egen skatterådgiver i forbindelse med egne aksjetransaksjoner og fastsettelse av skjermingsgrunnlaget for aksjene der informasjonen nedenfor ikke gir svar. Det samme gjelder i de tilfeller det vises til ”særskilte regler”.

Klikk her for å laste ned "Hjelp til selvangivelsen"